אגודת חובבי החתולים בישראל חיפה והצפון

כלמידיה

Feline chlamydia psitacci infection

מחלה חיידקית המועברת במגע ישיר עם בעל חיים נגוע או על ידי הפרשות מלחמית העין. סימני המחלה יבואו לידי ביטוי בדלקת בלחמית העין ודלקת בדרכי הנשימה העליונות .

להבדיל משאר המחלות גורם המחלה כלמידיה מגיב טוב לטיפול אנטיביוטי .
המחלה איננה מסוכנת או קטלנית, למעט מקרים בודדים של פגיעה ראשונית במערכת החיסון, כמו בחתולים שנגועים באיידס חתולים.
עיגול לטובה

אגודת חובבי החתולים בישראל (ע"ר),
טל' למענה הציבור: 058-7766116
שרותי לכידה פרטיים:
אזור הצפון: קרן 0525-028878, מירי 0542-090050